Antonio Sacchini

(Florència, 14 de juny de 1730 — París, 6 d’octubre de 1786)

Compositor italià.

Format a Nàpols, esdevingué aviat un operista d’èxit, tant en el camp de l’òpera seriosa ( L’Olimpiade , 1763) com en el de l’òpera bufa ( La contadina in corte , 1765). Passà més tard a Londres, on tingué contratemps professionals, i a París (1778, 1782-82), on es trobà immergit en la querella entre gluckistes i piccinistes. La seva obra mestra, Edipo a Colono (1786) mostra que s’inclinà més cap a Gluck. També deixà música religiosa i instrumental.