àntrax

m
Veterinària

Malaltia infecciosa produïda pel bacteri Bacillus anthracis , anomenada també àntrax maligne, que es manifesta habitualment amb un tumor inflamatori a la pell de consistència dura i coloració roja, que s’ulcera en la seva part central on ocasiona una crosta negra.

A vegades ataca el pulmó, els ganglis limfàtics del mediastí i la pleura; pot arribar a ésser mortal. S'encomana a les persones directament dels animals o mitjançant la carn de porc poc cuita. En els animals, comença per una gran inflamació a l’articulació del dit, que algunes vegades arriba fins als genolls o al garró. A causa del fort dolor, l’animal que el pateix a voltes perd l’equilibri. L’àntrax pot acabar en infecció general i, per tant, amb la mort de l’animal.