Anuari de l’Oficina Romànica de Lingüística i Literatura

Publicació de l’Oficina Romànica de la Biblioteca Balmes de Barcelona.

N'aparegueren set volums (1928-34), en el darrer dels quals consta com a director Josep Calveras. Expressà l’acceptació de qualsevol sistema ortogràfic i inserí estudis lingüístics i literaris. Els primers, a cura d’Anfós Par, Francesc de B. Moll —que publicà un Suplement català al Diccionari Romànic-Etimològic de Meyer Lübke i un estudi sobre la flexió verbal dels dialectes catalans—, Antoni Griera, Samuel Gili i Gaya, Miquel Batllori, Pere Barnils, Paul Aebischer, H. Menhrad, Leo Spitzer i H. Kuen. Entre els estudis literaris, Manuel de Montoliu insistí sobre les prosificacions de la Crònica de Jaume I, F. de B. Moll, Helmut Hatzfeld, Hans Rabow i Gerhard Hess hi feren diversos treballs. Inclogué recensions, i, fora del primer i del sisè volums, una Bibliografia de la llengua i literatura catalana. Al marge de l’anuari, l’Oficina Romànica edità una col·lecció de texts lingüístics i literaris.