anular

adj
Biologia

Dit del cromosoma que adopta la forma d’anell quan s’entrecreuen i queden units els seus extrems.