Anunciació

f
Cristianisme

Festa amb què l’Església celebra aquest misteri: 25 de març.