any

m

Període de dotze mesos comptat a partir d’una data determinada, independentment de si aquesta data coincideix o no coincideix amb l’inici de l’any civil; denominació emprada especialment als documents públics.