any

m
Agronomia

Cicle del treball agrícola amb relació als factors meteorològics o a la collita produïda.