any

m
Astronomia

Anys astronòmics

©

Interval de temps comprès entre dues passades consecutives del Sol pel mateix punt de l’eclíptica, segons la hipòtesi aparent, que correspon, segons la hipòtesi real , a la durada d’una revolució de la Terra al voltant del Sol.