any

m
Cronologia

Unitat de mesura del temps, que correspon aproximadament a l’any solar o tròpic.