any del Senyor

any de gràcia, annus Domini (la), annus Gratiae (la)

m
Història
Cronologia

Any de l’era cristiana, o sigui, any comptat a partir del naixement de Jesucrist, tant si hom adopta l’estil de l’Encarnació, de la Nativitat o altres de l’era cristiana.

Hom començà d’emprar aquesta expressió en la datació de documents a Anglaterra al s VII, i passà a França al segle següent. A Catalunya, començà d’emprar-se al s XII.