any llum

any de llum
m
Astronomia

Unitat usada en astronomia amb finalitats de vulgarització i que equival a la longitud que ha recorregut la llum en un any.

El seu valor és de 9,46×10 1 5 m equivalent a 63 240 unitats astronòmiques o bé 0,306 parsecs. Malgrat l’ús habitual que se'n fa, cal usar, al seu lloc, unitats astronòmiques ( u a ) (astronòmic) o parsecs.