any tròpic

any solar
m
Astronomia

Interval de temps comprès entre dues passades del Sol pel primer punt d’Àries.

Durant aquest interval de temps el Sol recorre 360° de l’eclíptica menys el desplaçament (en sentit retrògrad per a un observador en l’hemisferi nord), del primer punt d’Àries, conegut per precessió dels equinoccis, de valor que, bé que no és constant a causa de la nutació, és d’uns 50´,2 l’any. Si hom compta l’any tròpic en dies veritables, troba que té un dia menys que comptat en dies sideris, pel fet que, en variar l'ascensió recta del Sol 24h en un any i recórrer el Sol l’eclíptica en sentit directe, durant aquest interval, el Sol passa pel meridià del lloc una vegada menys que per Àries. La seva durada és un valor mitjà, car les influències de la Lluna i dels planetes fa que no tots siguin iguals.