aparell de mesura

m
Física

Instrument sensible a un fenomen físic o químic determinat o identificable a una magnitud, mitjançant el qual i gràcies a un calibratge previ o a l’ús d’uns patrons és possible de valorar el fenomen o la magnitud en les unitats escollides per a definir-los.

Són exemples d’aparells de mesura: la cinta mètrica, l’oscil·loscopi i l’espectrofotòmetre.