aparell excretor

aparell urinari
m
Anatomia animal

Aparell excretor humà: 1, ronyó; 2, calzes menors; 3, calzes majors; 4, pelvis renal; 5, urèter; 6, bufeta urinària i 7, uretra (en aquest cas, femenina)

© Fototeca.cat

Conjunt d’òrgans encarregats d’extreure del cos dels animals els productes finals del catabolisme cel·lular.

En els organismes d’una sola cèl·lula, com els protozous, l’excreció és feta pels vacúols pulsatius i per difusió des de la superfície cel·lular.

En els espongiaris i celenteris els productes del catabolisme són llençats a l’exterior per cadascuna de les cèl·lules.

En els altres grups els diferents tipus de ronyons deriven d’una estructura primitiva anomenada arquinefró, que consisteix en dos conductes que s’estenen al llarg del celoma. Aquests celomoductes reben un conjunt de túbuls renals o de Malpighi, nefrons o nefridis, col·locats metamèricament i encarregats de filtrar la sang i fabricar l’orina; aquest tipus d’aparell primitiu és present en els anèl·lids i els artròpodes.

En els àgnats, els peixos i els amfibis adults, la part anterior i l’arquinefró (anomenat pronefró en l’embrió i en les formes molt primitives) desapareix i dóna lloc a un ronyó que és un opistonefró per concentració de diversos túbuls renals i deixa la part anterior dels conductes primitius a l’aparell reproductor, en els mascles.

En els rèptils, ocells i mamífers, el ronyó dels adults és un metanefró, encara més posterior i amb molts nefridis concentrats. El primitiu conducte de l’arquinefró o conducte de Wolf hi és ja solament un conducte sexual, mentre que s’originen els nous conductes excretors, o urèters, que van a desembocar a la cloaca, excepte en els peixos teleostis, que van directament a l’exterior, i en els mamífers, que desemboquen a la bufeta urinària i, des d’aquesta, per la uretra, a l’exterior.

Diferents tipus d’aparell excretor dels animals: A, ameba: 1, vacúol pulsatiu (també hi ha difusió dels catabòlits des de la superfície cel·lular); B, parameci: 1, vacúol pulsatiu, 2, embut bucal (també hi ha difusió dels catabòlits des de la superfície cel·lular); C, peixos: 1, aorta dorsal; 2, vena porta renal; 3, ronyó; 4, urèter; 5, cloaca; D, insectes: 1, esòfag; 2, estòmac; 3, túbuls de Malpighi; 4, intestí; 5, cloaca; E, ocells; F, rèptils; G, mamífers: 1, ronyons; 2, càpsules suprarenals; 3, urèter; 4, bufeta; 5, cloaca

© fototeca.cat