aparell juxtaglomerular

m
Biologia
Anatomia

Estructura renal consistent en un acúmul de cèl·lules mioepitelials disposades al voltant de l’artèria aferent del glomèrul.

Intervé en la producció de renina i en el metabolisme del sodi.