apartament

m
Construcció i obres públiques

Conjunt de cambres que formen un habitacle independent.

Generalment, comprèn dues habitacions i els serveis corresponents.