apatita

f
Mineralogia i petrografia

Mineral que cristal·litza en el sistema hexagonal i pren formes prismàtiques en els cristalls inclosos, i tabulars en els cristalls implantats.

És un fluofosfat de calci (PO 4 ) 3 FCa 5 , a vegades amb part de clorofosfat de calci (PO 4 ) 3 ClCa 5 en mescla isomorfa. Té aspectes diferents, des de l’incolor i transparent fins a molt fosc i opac. Les varietats groga verdosa (esparragolita) i verda blavosa (moroxita) són les més importants. Té lluïssor vítria i és òpticament uniaxial i negativa i, a vegades, birefringent i pleocroica. És fosforescent en escalfar-se. És la matèria primera principal per a l’obtenció d’àcid fosfòric. Es troba associada a roques magnètiques de molts tipus diferents (península de Kola, Rússia); a les pegmatites i formacions pneumatolítiques hom troba a vegades cristalls gegantins.