aperitiu

m

Col·lació que hom pren abans d’un àpat.