Apis

Brau sagrat a l’Egipte antic, considerat com l’encarnació de Ptah .

Si bé la seva existència és documentada des de molt antic, no és fins al Regne Nou quan apareix associat a Ptah i s’inicia el costum d’enterrar-lo esplèndidament. El seu culte anà en augment durant el Tercer Període Intermedi i, sobretot, a partir de la Baixa Època, moment en el qual la seva fusió amb Osiris és total (d’ella sorgí, en època ptolemaica, una nova divinitat, Serapis , o sigui Osiris-Apis). A la seva mort era enterrat en unes esplèndides catacumbes, la més famosa de les quals és el serapèum de Sakkara.