aplacòfors

solenogastres
m
pl
Malacologia

Classe de mol·luscs formada per individus d’organització primitiva, d’aspecte vermiforme, amb simetria bilateral.

Manquen de closca, però tenen espícules calcàries, secretades per cèl·lules epidèrmiques. El mantell és ben desenvolupat i el peu rudimentari. Són amfineures. Tots són marins, i viuen al fons, o sobre plantes o altres animals. Tradicionalment s’havia considerat que els aplacòfors eren un grup germà dels poliplacòfors (o quitons) i que dins dels aplacòfors hi havia dues branques principals: els solenogastres o neomeniomorfs (Neomenia) i els caudofoveats o caetodermomorfs (Chaetoderma). Els darrers estudis mostren que el grup dels aplacòfors no té base filogenètica, i que els solenogastres formen un grup separat dels caetodermomorfs, que s’inclouen amb els poliplacòfors.