aplatament

m
Geologia

Relació de la diferència del radi equatorial o semieix major ( a ) i el radi polar o semieix menor ( b ), al radi equatorial a: A = (a-b )/ a .

Al congrés de geodèsia celebrat a Madrid l’any 1924 fou adoptat com a el·lipsoide internacional el de Hayford, amb els següents valors: semieix major ( a ): 6378388 m; semieix menor ( b ): 6356909 m, de què resulta un aplatament de A = (a-b )/ a = 1/297. Modernament, la Terra no és considerada un el·lipsoide rígid, sinó elàstic, en forma de pera, que ha rebut el nom de geoide.