aplaudir

intr

Batre de mans en senyal de viva aprovació, d’entusiasme.