aplita

f
Mineralogia i petrografia

Aplita

© Fototeca.cat - G. Serra

Roca ígnia de la família dels granits i de grans molt petits.

És composta de quars i feldespat alcalí (oligòclasi), disposats en forma de mosaic. Les mides dels grans van des de 0,05 mm fins a 1 mm. Pot tenir mica en petites quantitats i a vegades altres minerals accessoris, com la microclina i la turmalina. Les aplites omplen les fissures de les masses graníti ques i representen un producte de final de cristal·lització.