apocatàstasi

f
Cristianisme

Segons alguns teòlegs i pares de l’Església, retorn final de totes les criatures intel·ligents a la situació primigènia, i, alhora, reconciliació amb Déu.

En la seva forma radical, aquesta doctrina fou condemnada com a herètica. Havia estat ensenyada per Gregori de Nazianz, Dídim el Cec, Evagri del Pont, Diodor de Tars, Teodor de Mopsuèstia, Joan Escot Eriugena i probablement per Orígenes. La professaren alguns anabaptistes moravians i cristadelfs i, recentment, els universalistes.