Apol·loni de Tíana

(?, segle I — ?, segle I)

Filòsof, un dels iniciadors del neopitagorisme, amb una orientació més religiosa que no pas filosòfica.

Difongué la idea que l’home és un ciutadà del món i que hi ha un déu superior als altres que no solament no necessita sacrificis, sinó que ni tan sols cal que sigui anomenat.