apomixi

f
Biologia

Fenomen que consisteix en la formació de l’embrió sense la prèvia fecundació de l’òvul.

Pot ésser per apospòria, o per apogàmia o per partenogènesi.