apoptosi

f
Biologia

Procés de mort cel·lular programada controlada genèticament.

Experimentalment, pot ésser inhibida suprimint la síntesi de ARN o de proteïna. L’apoptosi sembla estar implicada en diversos processos fisiològics, com ara l’embriogènesi, la caiguda de les fulles, el desenvolupament del sistema nerviós, la immunotolerància o la metamorfosi d’alguns grups animals, i en alguns processos patològics.