aposició del segell

f
Numismàtica i sigil·lografia

Forma d’adherir el segell a un document per donar-li validesa.