apoteosi

f
Religió

Deïficació d’un mortal, acte d’elevar-lo a la categoria dels déus.

En són exemple, entre altres, els faraons egipcis i alguns emperadors romans.