Apoxiòmenos de Lisip

Famosa estàtua de bronze, de Lisip, l’original de la qual no ha estat conservat, que representava un pugilista netejant-se el braç dret amb l’estríjol.

Se’n coneix una còpia romana trobada a Roma el 1849, que actualment es conserva als Musei Vaticani.