Appenzell-Inner-Rhoden

Subcantó de Suïssa.

La seva capital és Appenzell (5 500 h [est 1994]).