aprendre

tr

Adquirir la coneixença, la pràctica (d’alguna cosa) amb l’estudi, l’atenció.