aprenent
| aprenenta

f
m
Oficis manuals

Persona que aprèn algun ofici.

Normalment és un menor d’edat que treballa per a un empresari, a canvi que aquest o un representant capacitat li ensenyi un ofici o una indústria ( aprenentatge).