aprovar

tr

Declarar bona, acceptable, justa (una cosa) a uns efectes determinats qui està facultat per a fer-ho.