apsarā
*

f
Mitologia
Hinduisme

Nimfa de la mitologia hindú.

Les apsarā són una mena de semideesses aquàtiques que habiten el paradís d’Indra. Eren representades en forma de ballarines i són considerades les mullers o amants dels gandharva o músics. Llur nombre passa dels deu milions.