Aptià

Cinquè estatge del Cretaci inferior, situat damunt el Barremià i sota l’Albià.