apuntador
| apuntadora

Militar

Artiller especialitzat en el servei d’apuntar les peces, operació que efectua apuntant el canó en direcció a l’objectiu i donant-li l’angle de tir adequat.