apuntament

m
Matemàtiques

Diferència o separació d’una distribució de probabilitats a la normal més pròxima a ella.