apuntar

tr
Militar

Disposar una arma de manera que, quan sigui disparada, el projectil toqui l’objectiu.