apuntar

tr
Tecnologia

Fixar dues parts metàl·liques, amb punts de soldadura, de manera lleugera i provisional, abans de soldar-les.