Apurímac

Riu del Perú, el més important de les dues branques mares del riu Ucayalí (855 km).