‘aqīda

aqā’id (pl.)

A l’islam, sumari de les proposicions que són de fe.