Aqmola

Altre nom d’Akmola oblysy

Oblast’ del Kazakhstan. La capital és Kokcetau.