aquarterament

m
Militar

Acció i efecte d’aquarterar.