aqüífer
| aqüífera

adj
Biologia

Que conté aigua, com les tiges de les cactàcies, o que en segrega (estoma aqüífer).