Àquila

(Sínope, el Pont, segle II — Sínope, el Pont, segle II)

Traductor; deixeble del rabí ’Aqibà, es convertí al cristianisme i després al judaisme.

És autor d’una traducció molt literal de l’Antic Testament al grec, la qual reemplaçà la versió dels Setanta i fou molt difosa entre els jueus de l’Imperi Romà.