Aquil·les Taci

(Alexandria, segle II — Alexandria, segle II)

Escriptor grec, autor d’obres diverses, de les quals han pervingut fragments, i, sobretot, de Les aventures de Leucip i Clitofont , novel·la que obtingué una gran difusió a l’Imperi Bizantí i que, més tard, influí la narrativa renaixentista europea.