Aracne

Teixidora molt hàbil que desafià i vencé Atena en l’art de teixir.

Atena se'n venjà convertint-la en aranya. Ovidi tractà el mite a les Metamorfosis.