araliàcies

f
pl
Botànica

Família d’umbel·liflores integrada per unes 660 espècies de plantes, quasi sempre llenyoses, a vegades enfiladisses i amb arrels adventícies, pròpies sobretot de països càlids.

Presenten fulles generalment esparses i proveïdes d’estípules; flors agrupades en umbel·les, espigues o glomèruls i fruit bacciforme o drupaci. Els extractes d’algunes araliàcies s’usen com a tònics; d’altres espècies són molt apreciades com a plantes d’interior, entre les quals destaquen: l’aràlia del Japó (Fatsia japonica), l’aràlia papirífera (Tetrapanax papyriferus), l’heura (Hedera helix). Al ginseng (Panax schinseng) se li atribueixen poders rejovenidors i afrodisíacs.