aram

m
Tecnologia

Gerres d’aram

© Fototeca.cat

Coure batut, laminat o forjat en forma de xapa, perfil, canonada o fil metàl·lic.

Emprat des de temps prehistòrics en monedes, recobriments, estris, fils, revestiments del buc de vaixells de fusta, claus, fils, etc, fou un dels primers productes metàl·lics d’ús industrial, especialment quan hom necessitava un metall resistent a la corrosió, que presentés una certa resistència mecànica i que fos fàcil de treballar. Assolí un gran ús en la fabricació de bescanviadors de calor, calderes, autoclaus, etc, i, especialment en les indústries cervesera i de l’alcohol, fou considerat com el material més adequat. En l’actualitat ha estat substituït en gran part per l’acer inoxidable. Tanmateix hom empra abundosament l’aram en la indústria elèctrica i electrònica, especialment per a barres òmnibus, cables, planxes, conductors i contactes; en la indústria automobilística per a radiadors, juntes i circuits elèctrics. Tradicionalment ha estat emprat abundosament en objectes d’ornamentació i en la tècnica del gravat.