Arans

Caseria de la parroquia d’Ordino (Andorra) situada a 1 385 m alt a la dreta de la ribera d’Ordino, entre Llorts i la Cortina.